Trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hoàng Diệu